Oshikwanyama and Oshindonga are two of Oshiwambo dialects. NB. You only need to learn one Oshiwambo dialect in order to communicate with all other Oshiwambo speakers namely Aambalantu, Aakwambi, Aambandja, Aangandjera, Aakwaluudhi, Aakolonkadhi, Aakwanyama and Aandonga.