You only need to learn one Oshiwambo dialect in order to communicate with all other Oshiwambo speakers.Aakwambi, Aambandja, Aangandjera, Aakwaluudhi, Aakolonkadhi, Aakwanyama and Aandonga.